Aangiftetermijnen Vennootschappen / Biztax AJ 2013

Voor de aangiften VenB, BNI/ven en RPB die uiterlijk op 21 augustus 2013 op papier ingediend moeten worden, beschikken de vennootschappen en rechtspersonen over een bijkomende periode tot 1 oktober 2013 voor de indiening van de elektronische aangifte BIZTAX.

Voor de aangiften VenB, BNI/ven en RPB die na 21 augustus 2013 op papier ingediend moeten worden, beschikken de vennootschappen en rechtspersonen automatisch over een bijkomende periode van één maand ten opzichte van de indieningsdatum van de papieren aangifte. Als de indieningsdatum van de elektronische aangifte voor 1 oktober 2013 valt, wordt de termijn automatisch verlengd tot 1 oktober 2013.

Voorbeelden:

• indieningsdatum papieren versie: 26.08.2013 - BIZTAX : 01.10.2013
• indieningsdatum papieren versie: 30.09.2013 - BIZTAX : 31.10.2013
• indieningsdatum papieren versie: 15.10.2013 - BIZTAX : 15.11.2013

 

KANTOOR VOSSELAAR
Antwerpsesteenweg 188
2350 Vosselaar
Tel. 014 62 21 90
Fax 014 61 92 58

KANTOOR LOMMEL
Louis Pasteurstraat 17c
3920 Lommel
Tel. 011 55 04 10
Fax 011 55 04 19

info@vanmiert.be